Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Za tydzień wielka 14 zbiórka akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Jeśli możecie otwórzcie Swoje serca dla dzieci i razem z nami wesprzyjcie akcję. Jest wiele maluchów, które potrzebują Twojej pomocy. Liczy się każdy gest.


"DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH"

Więcej szczegółów na temat akcji: http://www.pdpz.pl/